counters
hisoparty

CHANEL Watch

1 year ago

เมื่อ CHANEL Watch เดินทางมาครบ 30 ปีในการผลิตนาฬิกา จึงเป็นที่มาของการนำนาฬิกา Premiere มาออกแบบใหม่ และยกระดับเข้าสู่โลกของการประดิษฐ์นาฬิกาชั้นสูง โดยใช้กลไกแบบเปิดเปลือย (Skeleton) ตกแต่งด้วยดอกคามิลเลียอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ มาในลุคคลาสสิกจากสีดำ ความงามอันสุนทรีย์หนึ่งในความภาคภูมิใจจาก CHANEL

 

Author By : Lady K.

SHARE