counters
hisoparty

Still on My Mind ในหลวงในความทรงจำ : สุธาวดี ศิริธนชัย

1 year ago

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้พวกเราชาวไทยจดจำพระองค์ท่านในเรื่องราวและแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เราจึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

“สมัยก่อนตอนเด็กๆ เวลามีข่าวในพระราชสำนักก็มักจะเห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ภาพที่เห็นบ่อยๆ คือพระองค์ท่านถือแผนที่หนึ่งแผ่น แล้วก็เดิน เดิน เดิน ฉะนั้น ภาพในความทรงจำก็จะมีแต่การที่พระองค์ท่านทรงงาน พอโตขึ้นมาเราโชคดีที่ได้ทำงานรีเทลของสยามพารากอน ซึ่งเป็นพื้นที่ในทรัพย์สินส่วนพระองค์ จำได้ว่าตอนเริ่มทำงานใหม่ๆ สมเด็จย่าทรงประชวร จนกระทั่งจากพวกเราไป เราจึงได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ตั้งแต่ท่านสวรรคต ช่วงไว้อาลัย รวมไปถึงการจัดงานไว้อาลัยในทุกๆ ปี โดยในการจัดงานเราก็จะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูล จนไปถึงการปรึกษาผู้รู้ในด้านต่างๆ ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของสมเด็จย่า เกี่ยวเนื่องไปถึงในหลวงรัชกาลที่ 8 และที่สำคัญได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งในหลักการทำงานของพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านเคยตรัสความตอนหนึ่งว่า ‘เป็นคนย่อท้อไม่ได้’ ล้วนเป็นความจริง หากจิตใจไม่เข้มแข็ง ไม่มุ่งมั่น ไม่อดทน ก็ไม่สำเร็จตั้งแต่แรกแล้ว แต่ถ้าเราอดทนทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ นอกเหนือจากนั้น พระองค์ท่านมักจะตรัสในเรื่องของความรักความสามัคคีอยู่เสมอ เราก็จะนำมาปรับใช้ในการทำงานในเรื่องของทีมเวิร์ค โดยส่วนตัวจึงค่อนข้างมีความศรัทธาในความคิดของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะ”

สุธาวดี ศิริธนชัย
รองกรรมการผู้จัดการ
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

SHARE