counters
hisoparty

Still on My Mind ในหลวงในความทรงจำ : วรลักษณ์ ตุลาภรณ์

11 months ago

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้พวกเราชาวไทยจดจำพระองค์ท่านในเรื่องราวและแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เราจึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

“ในทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี พระองค์ท่านจะมาให้พรปีใหม่กับประชาชนคนไทย เราก็จะตามอ่านตลอด เพราะชอบเวลาที่พระองค์ท่านให้ข้อคิดหรือคำสอน เพราะทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆ สามารถน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนสิ่งดีๆ ในทุกปี และในตอนท้ายพระองค์ท่านมักจะจบด้วยเรื่องความสามัคคี ความกลมเกลียว ในขณะเดียวกันทุกๆ เทศกาล แหม่มเชื่อว่าทุกบ้านก็จะต้องรอดูทีวี รอฟังพระราชดำรัสกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นประเทศไหนในโลกเป็นแบบนี้ เคยมีเพื่อนต่างชาติมาถามว่า ‘ทำไมคนไทยรักพระมหากษัตริย์มากขนาดนี้’ เราก็จะอธิบายเรื่องนี้ว่า คุณคิดว่าจะมีพระมหากษัตริย์พระะองค์ไหนบนโลกใบนี้บ้าง ที่จะให้พรคนอื่นในวันเกิดของพระองค์ท่าน ปกติคนทั่วไปจะรอคนอื่นมาให้พรเราในวันเกิด แต่สำหรับพระองค์ท่านกลับตรงกันข้าม ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระองค์ท่านกลับมาให้พรประชาชนของท่านเสมอ พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ท่านจึงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจริงๆ สำหรับเราคิดว่าคงจะไม่ได้รับเรื่องราวดีๆ แบบนี้จากพระมหากษัตริย์องค์ไหน เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นความทรงจำดีๆ ที่เราระลึกถึงท่านและภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9 ค่ะ”

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์
ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสการตลาด
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

SHARE