counters

hisoparty

Still on My Mind ในหลวงในความทรงจำ : ร.ศ. ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

11 months ago

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้พวกเราชาวไทยจดจำพระองค์ท่านในเรื่องราวและแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เราจึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

ตอนที่ผมยังเด็กนั้น ผมจะมีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถพระที่นั่งผ่านถนนหน้าวัดเทพศิรินทร์ ทุกๆ ครั้ง พระองค์ท่านจะทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่มายืนคอยรอรับเสด็จอยู่เสมอๆ การโบกพระหัตถ์ของพระองค์ท่านทำให้พวกเราที่คอยรับเสด็จอยู่ รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ กับประชาชนชาวไทยเสมอหนึ่งปีที่ผ่านมา ใจของผมแม้จะยังรู้สึกไม่ปกติดี แต่ผมได้ใช้ร่างกายนี้ทำความดีถวายต่อพระองค์ท่าน และต่อประเทศชาติอย่างเต็มที่ ยังจำพระบรมราโชวาท
ที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ผมเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านได้

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

ในหน้าที่รับราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมก็ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง สั่งสอนลูกศิษย์ และทำหน้าที่ทันตแพทย์รักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ ในยามเหน็ดเหนื่อยก็จะคิดถึงวันที่ได้เห็นพระองค์ท่านโบกพระหัตถ์ในรถพระที่นั่ง แล้วก็จะรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง สิ่งที่พระองค์ท่านมอบให้กับประชาชนชาวไทย ชาติไทย ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบในหลักปรัชญาทีทรงสอน หนัก และเหน็ดเหนื่อยกว่าสิ่งที่เราทำมากมายนัก จึงทำให้ผมเพิ่มความพยายาม และทำงานให้มากขึ้นอย่างเต็มกำลัง เพิ่มความรัก ความศรัทธาในสิ่งที่ทำ ทำความดีถวายพ่อ มากกว่าปีไหนๆ ที่เคยทำมา
พระองค์ท่านทรงสถิตอยู่ในหัวใจของผมเสมอ พระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหน พระองค์ท่านเป็นพ่อ เป็นต้นแบบ เป็นกำลังใจ ให้ผมได้ใช้ชีวิตที่มี ทำความดีต่อเนื่อง เพื่อคนไทยต่อไป

ร.ศ. ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

SHARE