counters
hisoparty

Still on My Mind ในหลวงในความทรงจำ : มร.ทัตสึกิ นากาโอะ

1 year ago

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้พวกเราชาวไทยจดจำพระองค์ท่านในเรื่องราวและแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เราจึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

"ก่อนที่ผมจะเดินทางมารับตำแหน่งที่ประเทศไทย ผมทราบว่าที่นี่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ภาพพระมหากษัตริย์ไทยในความคิดของผมคือ ต้องยิ่งใหญ่ มีอำนาจ และอยู่ในฐานะอันสูงสุด แต่เมื่อผมได้มาทำงานที่เมืองไทยจริงๆ สิ่งที่ผมได้เห็นคือ ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเททำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เสด็จไปทุกสถานที่ทั่วประเทศ ทรงประทับยืน เดิน นั่ง อยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ พระองค์ท่านเหมือนกับเทวดาที่จุติลงมาสู่ผืนดิน มาบรรเทาทุกข์ของประชาชนในแผ่นดินของพระองค์ จริงๆ ผมรู้สึกทึ่งกับภาพที่เห็นและรู้สึกประทับใจพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างยิ่ง พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ผมก็เริ่มรักและเคารพพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้อย่างเต็มหัวใจ ท่านเป็นผู้เสียสละความสุขสบายในฐานะพระมหากษัตริย์ ลงมาคอยช่วยเหลือและคอยห่วงใยประชาชนชาวไทย นอกจากนี้แล้ว พระองค์ท่านยังเต็มเปี่ยมพระอัจฉริยภาพทั้งทางด้านศิลปะและดนตรี ผมเองชอบฟังเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ และรู้สึกทึ่งในพระอัจฉริยภาพเป็นอย่างมาก ส่วนภาพที่ติดตาของผมอย่างไม่มีวันลืมเลยคือ ภาพของประชาชนชาวไทยที่รวมตัวกันหลายแสนคนเดินทางมาถวายพระพรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จออกมหาสมาคม เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงความรักที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน ผู้เป็นเสมือนพ่อ เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นต้นแบบ เป็นผู้นำ และสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผมพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่โลกไม่เคยมีจริงๆ"

มร.ทัตสึกิ นากาโอะ
Managing Director บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด

SHARE