counters

hisoparty

Still on My Mind ในหลวงในความทรงจำ : มนาเทศ อันนวัฒน์

1 year ago

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้พวกเราชาวไทยจดจำพระองค์ท่านในเรื่องราวและแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เราจึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

“พระองค์ท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการเสียสละ ความอดทน แล้วก็การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่ผ่านมาพระองค์สละพระวรกายทรงงานหนักตลอดพระชนม์ชีพ แม้กระทั่งตอนประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช จนถึงสวรรคต นอกจากความเสียสละแล้ว ในหลายๆ โครงการของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นฝนหลวง ที่กว่าจะกลั่นออกมาได้เป็นเม็ดฝน พระองค์ท่านก็ทรงใช้ความพยายามและความอดทน จนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลขึ้นมา ผมว่าสิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญมาก แม้เราจะต้องเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็รู้สึกว่าไม่ควรย่อท้อ เพราะปัญหาที่เราเจอยังเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม ดังนั้น ผมจึงนำแนวทางของพระองค์ท่านมาใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ซึ่งพระองค์ท่านคาดหวังไว้ คือ อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีความรักความสามัคคีกัน หากคนไทยทุกคนทำได้ ผมเชื่อว่าเวลาที่พระองค์ท่านมองเราจากข้างบน ก็คงจะพระเกษมสำราญครับ”

มนาเทศ อันนวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

SHARE