counters
hisoparty

Still on My Mind ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

2 years ago

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากวันนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด แม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย แต่พระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจของชาวประชาตราบนิจนิรันดร์

ณ โอกาสนี้ เซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ ขอร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

“หากจะให้พูดถึงคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เราคงไม่สามารถพูดได้หมดภายในหนึ่งวัน เพราะ ๗๐ ปีที่พระองค์ท่านดูแลพวกเราในฐานะ 'พสกนิกร'ในฐานะ 'ลูก' พระองค์ท่านได้ทำเพื่อเราทุกคนมากมายเหลือเกิน จนบางครั้งคิดว่าท่านเป็นเทวดา เพราะคนธรรมดาไม่อาจเป็นผู้ให้ เป็นแบบอย่างที่ดีมากมายแบบนี้ได้ พวกเราจึงต้องตระหนักภูมิใจ และดีใจ ที่โชคดีได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์นี้…”

 จิตติมา วรรธนะสิน

“...พระองค์ท่านสอนเสมอว่าการทำดีนั้นทำยาก เพราะอาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่จำเป็นจะต้องทำให้สม่ำเสมอ ต้องทำทุกวัน ดิฉันเชื่อว่าหากเราเดินตามรอยที่พ่อสอนนี้ จะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขอย่างแท้จริง”

ทิพย์วิภา จันทภาษา ศรีวิกรม์

“คำสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ผมประทับใจมีอยู่มากมาย แต่สิ่งที่ผมนำมาปรับใช้ตลอดในด้านการทำงานคือ ‘การมีส่วนร่วม’ ดังคำพระราชดำรัสของพระองค์ความว่า “เวลาเราจะไปช่วยประชาชน เราต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนต้องการอะไร” ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักประชาธิปไตยของท่าน ดังนั้นเวลาที่ผมต้องทำงานร่วมกับทีมงานการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น นำเสนอ และแสดงถึงจุดยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผมยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกครับ”

กรณ์ ณรงค์เดช

“โดยปกติแล้ว คุณพ่อคุณแม่ของนามจะใช้พระบรมราโชวาทของพระองค์สอนนามอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องของความเพียรและความประหยัด ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยถูกสอนอยู่แล้ว แต่ทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่สอนก็มักจะพูดถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสมอ เพราะหากไม่มีความเพียรความขยันก็จะไม่สามารถทำสิ่งใดสำเร็จได้ ซึ่งเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงงานทุกวันเพื่อพสกนิกร และพระองค์ท่านไม่เคยบ่นว่า‘เหนื่อย’ เลยสักครั้ง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองเกิดความเพียรขึ้น”

ปรมา ไรวา

“สิ่งที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่เราได้เห็นจากที่พระองค์ทรงปฏิบัติคือ ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ก็ทรงติดดิน ไม่ถือพระองค์ ทำให้เรานำกลับมาคิดในเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้นำควรนำมาปฏิบัติตาม ดังนั้นไม่ว่าเราจะเติบโตแค่ไหน มีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใด มีเงินทองมากมายเท่าใด เราไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้น เราต้องคิดว่าเราก็เป็นเพียงคนธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ในเรื่องความอ่อนน้อมอ่อนโยนและความเรียบง่ายของพระองค์ค่ะ”

รวิวัลย์ ทานาก้า

Author By : Arunlak

SHARE