counters

hisoparty

Still on My Mind ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

1 year ago

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากวันนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด แม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย แต่พระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจของชาวประชาตราบนิจนิรันดร์

ณ โอกาสนี้ เซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ ขอร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

วราวุธ ศิลปอาชา
ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี

“ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ผมรู้สึกภูมิใจที่ในชีวิตนี้เกิดมาอยู่ภายใต้ร่มเงาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีทั้งพระบารมีและพระปรีชา ดังนั้นผมจึงตั้งมั่น และตั้งใจที่จะเดินตามรอยปณิธานของพระองค์ที่อยากจะเห็นประเทศไทยของพวกเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดในโลก ตัวผมเองตั้งใจที่จะทำงานด้วยความอดทนและความหมั่นเพียร ตามพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้กับลูกหลานทุกคน จากนี้...ตลอดไป และตลอดชีวิตครับ”

อรุโณชา ภาณุพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

“รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้มีโอกาสจัดทำละครเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ช่วงนั้นได้มีโอกาสตามเสด็จพระองค์ท่านไปที่โครงการพระราชดำริ เห็นพระองค์ทรงถือแผนที่ และเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ เพื่อจะเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้มีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งที่ได้เห็นในวันนั้นคือ พระองค์ไม่เห็นแก่ความร้อน หรือความเหน็ดเหนื่อยใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น เป็นความรู้สึกของพสกนิกรที่ซาบซึ้งใจที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ทำให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน เป็นความประทับใจสูงสุด และจะนำสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และทำหน้าที่ลูกที่ดีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านตลอดไปค่ะ”

นันทมาลี ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการ บริษัทคาวาลลิโน มอเตอร์จำกัด (เฟอร์รารี่ ประเทศไทย)

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสังข์ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตคู่ของเราได้มาจากคำพระราชทานพรของพระองค์ท่าน ดังนี้ค่ะ...ถ้าใครร้อนดั่งไฟ อีกคนให้เย็นเหมือนน้ำ และถ้าในวันข้างหน้าที่มีปัญหา หรือไม่มีความสุขก็ให้นึกถึงวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิต...พระองค์ท่านได้พระราชทานพรในวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิต ที่ตราบชั่วชีวิตนี้จะไม่มีวันลืม”

ชลดา ธารีรัตนาวิบูลย์

“ตั้งแต่เด็กมาเราเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักตลอดเวลา ไม่มีวันไหนที่ได้พักเลย ในใจของเราจึงคิดอยู่เสมอว่าหากมีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่านเราจะรีบเข้าไปช่วยทันที โดยไม่ตั้งใจก็มีทางจังหวัดได้เสนอชื่อเราเข้าถวายเงินกับราชประชานุเคราะห์ และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถึง ๒ ครั้ง ซึ่งประทับใจมาก และในใจคิดอยู่เสมอว่าจะช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ท่านเท่าที่เราช่วยได้ค่ะ”

ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์

“เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลูกสาวได้มีโอกาสถ่ายละครเทิดพระเกียรติเรื่องฝายน้ำใจ ที่บนดอย พอทราบข่าวทุกคนก็ร้องไห้กันหมด แต่ว่าครอบครัวของพวกเราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อพ่อหลวงครั้งสุดท้าย รู้สึกเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลมากค่ะ”

Author By : June

SHARE