counters
hisoparty

Still on My Mind ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

2 years ago

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากวันนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด แม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย แต่พระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจของชาวประชาตราบนิจนิรันดร์

ณ โอกาสนี้ เซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ ขอร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

คุณจิรายุ ตั้งศรีสุข
นักแสดง

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานหนักมาก มีพระราชกรณียกิจมากมาย ซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้คิดถึงเพียงแค่ประชาคนคนไทยเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทย พระองค์ทรงนึกถึงและทำเพื่อพวกเราบนผืนแผ่นดินไทย”

คุณสมบัษร ถิระสาโรช
ผู้ก่อตั้งบริษัท ตือ จำกัด

 “ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ได้เห็นคนไทยรักกัน ไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้ที่จะได้เห็นประชาชนทำสิ่งดีๆ เพื่อในหลวง”

คุณคณชัย เบญจรงคกุล

 “คงจะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนอีกแล้วในโลกนี้ที่ทรงงานเพื่อประชาชนจริงๆ และรู้สึกว่าพระองค์ท่านรักประชาชนจริงๆ อยากให้ทุกคนในประเทศไทยหันมามีสติและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำความดีและพัฒนาประเทศชาติของเรา”

คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก
ผู้อำนวยการ VICE PRESIDENT

“ชาวไทยทุกคนภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนของพระองค์ท่าน สำหรับครอบครัวกัลย์จาฤกของเราเป็นครอบครัวศิลปิน ซึ่งเราภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นศิลปินในรัชกาลที่ ๙ จากนี้ไปจะขอเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างสรรค์สังคม ทำหน้าที่สร้างความบันเทิงและความสุขให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปครับ”

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน สิ่งที่พระองค์ท่านเน้นย้ำอยู่เสมอคือ อยากคนไทยรักและสามัคคีกัน เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต และเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจคนไทยไม่มีวันลืม เป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนจดจำและประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์”

SHARE