counters
hisoparty

Still on My Mind ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

2 years ago

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากวันนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด แม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย แต่พระมหากรุณาธิคุณสถิตในดวงใจของชาวประชาตราบนิจนิรันดร์

ณ โอกาสนี้ เซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ ขอร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมตั้งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป

คุณปาวา นาคาศัย (Prava Nakasai)
Creative Director & Founder Prava Collection

“ถึงแม้จะไม่ได้เกิดมาในช่วงที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนัก ไม่เคยพบ ไม่เคยเจอ แต่รู้สึกรักพระองค์ท่านอย่างไม่มีเงื่อนไข”

ถึงแม้ว่าเบอร์ดี้ไม่ได้เกิดมาในตอนที่ท่านกำลังทรงงานหรือกำลังสร้างแต่เบอร์ดี้ได้เกิดมาในตอนที่ท่านได้สร้างไว้ทุกอย่างแล้ว เบอร์ดี้รู้สึกรักพระองค์ท่านแม้ว่าจะไม่เคยพบ ไม่เคยเจอ แต่รู้สึกรักท่านมากๆ เพราะว่าในตอนนี้เมื่อได้มองย้อนกลับไปดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วรู้สึกว่าท่านทรงงานมาเยอะมากจริงๆ กว่า ๗๐ ปี ที่ท่านทรงงานมา ๔๐๐๐ กว่าโครงการ โดยเฉลี่ยแล้วท่านทรงงาน ๔-๕ โครงการต่อเดือน ซึ่งคนอย่างเราบ่นว่าเหนื่อย ทำงานเหนื่อย แต่เมื่อเทียบกับพระองค์ท่านแล้วเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆ ค่ะ

คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช (Ratahata Sethwopadej)
MANAGING DIRECTOR, RISE ACADEMY

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ นักคิด นักพัฒนาอย่างแท้จริง”

ความภูมิใจของแนนที่ได้เกิดในรัชกาลที่ ๙ เพราะพระองค์ท่านเป็นนักคิดนักพัฒนาอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า ๗๐ ปี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสกว่า ๔๐๐๐ โครงการ ที่เข้ามาทำให้ประเทศของเราเกิดการพัฒนา ทุกครั้งที่แนนได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเราก็จะเห็นภาพติดตามาตั้งแต่เด็กว่าพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ท่านเสด็จไปทั่วทุกแห่งหนของประเทศ ทำให้ฝังรากลึกลงไปในจิตใจของคนไทยว่าท่านไม่เคยละทิ้งประชาชนของท่าน

คุณกวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์ (Kaviyanat Herrmann)
Miss Thailand World 2012

“ภูมิใจที่ได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้มีทศพิธราชธรรม”

รู้สึกภาคภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถครบทุกด้านและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชนชาวไทย ดีใจที่ได้อยู่บนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวปลาอาหาร ผู้คน และมีพระมหากษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรม เพราะว่าท่านไม่ได้ให้แค่คำสอน แต่ท่านปฏิบัติให้เราเห็น เป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นคิดว่าโชคดีมากค่ะที่ได้เกิดบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดูแลบ้านเมืองได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเพาะปลูก หรือว่าการทำทานหรือต่างๆ ท่านได้ครบหมดเลย ดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าโชคดีมากที่เรามีต้นแบบในชีวิตที่ดีขนาดนี้ ก็ขอยึดความดีของท่านที่ปลูกฝังเรา ที่สั่งสอนเรา ขอยึดเป็นแบบอย่างในชีวิตต่อไปค่ะ

คุณนุชนาถ ระวีแสงสูรย์ (Nuchanat Raveesangsoon)
กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีแลนด์ คาสติ้ง แอนด์ แมชินนิ่ง

“ท่านไม่เหมือนกษัตริย์ ในความรู้สึกของเราแล้วกษัตริย์น่าจะสบายกว่านี้ แต่นี่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักตลอดเวลา ประชาชนจะอยู่ใกล้ไกล ต่างจังหวัด ขึ้นเขาลงห้วย ยากเย็นแค่ไหน ท่านก็ไป ท่านรักประชาชนมาก และใส่ใจประชาชนทุกเรื่อง”

ความภาคภูมิใจที่มีต่อในหลวงคือตั้งแต่เกิดมาก็เห็นท่านทรงงานตลอดเวลา ท่านมีความละเอียดและรักประชาชนมาก ใส่ใจทุกเรื่องของประชาชน จะใกล้ไกล ต่างจังหวัด ขึ้นเขาลงห้วยยากเย็นแค่ไหนท่านก็ไป จากที่เราดูพระราชกรณียกิจ ท่านไม่เหมือนกษัตริย์ ในความรู้สึกของเราแล้วกษัตริย์คงน่าจะสบายกว่านี้ แต่ท่านไม่ห่วง จะขึ้นเหนือลงใต้เดินทางลำบากอย่างไรก็ไป แล้วที่เป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลเราและทำให้รักพระองค์ท่านมาก เนื่องจากคุณพ่อได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วได้เครื่องราชย์จากพระองค์ท่าน จึงยิ่งประทับใจและรักท่านมาก เวลาท่านเสด็จมาใกล้บ้านคุณพ่อก็จะตามไปรับเสด็จและจะถ่ายรูปมาใส่กรอบติดไว้ที่บ้าน จึงเป็นสิ่งที่เราซึมซับมาจากคุณพ่อตั้งแต่เล็กๆ ว่าทำไมคุณพ่อเราถึงรักท่านได้ขนาดนี้ เราจึงเริ่มติดตามดูพระราชกรณียกิจของท่านมากขึ้น ทำให้เรายิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่าน จนเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรที่จะตอบแทนท่านได้บ้างแม้จะเป็นเสี้ยวเล็กๆ ก็ตาม

SHARE