counters
hisoparty

(Re) Food Forum ปรากฏการณ์อาหารโลก

10 months ago
Gallery
37 Photos

มูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย องค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว (Re) Food Forum ปรากฏการณ์อาหารโลก ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกิจกรรมและการเสวนาที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในวงการอาหาร โดยงานนี้ เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ และเชฟดีแลน โจนส์ จากร้านโบ.ลาน ลิซ่า ไทเลอร์ และคุณศริเดช โทณวณิก จะมาเล่าถึงความพิเศษและแตกต่างของงาน (Re) Food Forum ที่สามารถระดมนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร เจ้าของกิจการเพื่อสังคม และสุดยอดเชฟจากทั่วโลกเกือบ 40 คน มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงจัดดินเนอร์ระดับมาสเตอร์คลาสมื้อพิเศษที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน ตลอดสองวันของการจัดงาน

วันที่จัดงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : ห้องอาหาร 22 Kitchen & Bar โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
Photo By : PRAYUTH
Author By : Daruwan.C

SHARE