counters

hisoparty

งานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพ (วันชาติ) ของประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย

1 year ago
Gallery
90 Photos

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย นำโดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพ (16 กุมภาพันธ์ 2461) ของประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งจะเวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 28 รวมทั้งยังเป็นการฉลองวันก่อตั้งรัฐลิทัวเนียที่จะครบรอบ 100 ปี และยังมีความสำคัญระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาครบรอบ 25 ปี อีกด้วย

วันที่จัดงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
Photo By : Kong
Author By : Daruwan.C

SHARE