counters
hisoparty

‘The Story of Father’ นิทรรศการออนไลน์ที่ถ่ายทอด 70 เรื่องราวของพ่อ

1 year ago
Gallery
18 Photos

พวกเราชาวไทยต่างเคยรับฟังเรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆ หรือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อไพร่ฟ้าทุกหมู่เหล่า HiSo Tech ครั้งนี้ ขอแนะนำนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง ‘The Story of Father’ ที่ทางบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับเอเจนซี่โฆษณา กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวส่วนพระองค์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ถ่ายทอดเป็นผลงาน 70 ชิ้น ในรูปแบบเสียงบรรยายที่คุ้นหูซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก ทั้งยังนำเสนอพร้อมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอันงดงาม จนทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะอยู่ในดวงใจของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

รับฟังและรับชมเรื่องราวของพ่อได้ที่เว็บไซต์ www.thestoryoffather.com หรือทาง QR Code ในหนังสือ 70 Stories of Father

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.thestoryoffather.com

Author By : Nonpawit Noppakhun

SHARE