counters
hisoparty

Apple Watch Series 3

9 months ago

Apple Watch Series 3 เพิ่มระบบเซลลูล่าร์ในตัวลงสู่นาฬิกาอันดับหนึ่งของโลก ไม่ว่าผู้ใช้จะออกไปวิ่ง ว่ายน้ำ หรือเพียงแค่พยายามเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน ก็จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถต่อติด โทรออก รับข้อความ และทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย แม้ไม่มี iPhone อยู่ใกล้ตัว มาพร้อมกับคุณสมบัติการฝึกสอนอัจฉริยะ ความสามารถในการทนน้ำที่ 50 เมตร และเครื่องวัดระดับความสูงสัมพัทธ์จากความกดอากาศ ประกอบด้วย 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่มาพร้อม GPS และระบบเซลลูล่าร์ และรุ่นที่มี GPS เพียงอย่างเดียว

Author By : LADY K.

SHARE