counters
hisoparty

สานสัมพันธไมตรีไทย-จีนครบรอบ 42 ปี หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย

11 months ago
Gallery
16 Photos

สมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม ร่วมจับมือกับ สมาคมวัฒนธรรมหวงเผิงเหริน, สมาพันธ์การท่องเที่ยว เอเชีย-แปซิฟิก (ATPO) และพันธมิตร ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของจีน (China International Exchange Association),องค์การพัฒนาข้อมูลระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (Internation Development Information Organization),สถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมโลก, สมาคมผู้นำเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Leaders United Association), สมาคมวัฒนธรรมและพุทธศาสนาในจีน-เอเชียและศูนย์พัฒนาวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ Mingyou ร่วมมือกันจัดงาน 'ประชุมสุดยอดผู้นำ คณะนักธุรกิจและศิลปินดีเด่น ในการสานสัมพันธไมตรีไทย-จีนครบรอบ 42 ปีหนึ่ง  แถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road)เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย' ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'สร้างความสามัคคีในการร่วมมือพัฒนาร่วมกัน' โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ สังคม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอันเป็นช่องทางในการบูรณาการทรัพยากรต่างๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือในโครงการต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ONE BELT ONE ROAD โดยมี ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'ทิศทางของประเทศไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0' ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับสูงจากนานาชาติ อาทิเช่น หม่อมหลวงสุภาพ ปราโมช ประธานสมาคมการค้าเอเชีย-จีนเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม , อดีตรองนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้, ประธานการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ, ประธานองค์การพัฒนาข้อมูลระหว่างประเทศ ,ประธานกลุ่มการบริหารระบบคมนาคมขนส่งของจีน รวมทั้งนักการทูต,นักธุรกิจชื่อดัง, ดารานักแสดง, จิตรกร, นักเขียน, ผู้กำกับ,นักร้อง จากประเทศจีน, ไทย, ฮ่องกง , อินเดีย , มาเก๊า =, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, มองโกเลีย, คาซัคสถาน, เนปาล, โอมาน, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, เกาหลี โดยมี คุณประจงจิต  พลายเวช, คุณอภิญญา ปราโมช  เป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว

SHARE