counters
hisoparty

Iconic Women Alliance คอมมูนิตี้สำหรับผู้หญิงยุคใหม่!

10 months ago
Gallery
23 Photos

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับสาวๆ ยุคใหม่ ที่ตอนนี้มีคอมมูนิตี้ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเหล่าเลดี้โดยเฉพาะอย่าง Iconic Women Alliance (IWA) แหล่งเรียนรู้ควบคู่การใช้ชีวิต (Lifelong Learning Community) สำหรับผู้หญิงวัยทำงานจากหลายสายอาชีพ ทั้งยังมอบประสบการณ์การพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างหลากหลาย

โดย คุณอรพรรณ ภารพบ Creating Director แห่ง Iconic Women Alliance (IWA) ได้กล่าวถึงที่มาของคอมมูนิตี้แห่งนี้ว่า “Iconic Women Alliance (IWA) เกิดขึ้นจากความเชื่อคือ หากเราอยากสร้างสังคมที่ดีขึ้น เราต้องพัฒนาคนในสังคมให้มีศักยภาพเสียก่อน แต่ก่อนที่คนเหล่านั้นจะมีความพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้สังคมได้ การศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การที่คนจะสร้างความสำเร็จให้ตัวเอง หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมได้จริงนั้น ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้การเรียนรู้ควบคู่การใช้ชีวิต (Lifelong Learning) เกิดขึ้นสำหรับคนไทยและคนในอาเซียน”

“ภายใต้องค์กร SEAC ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ได้ริเริ่มสร้าง IWA ในรูปแบบของคอมมูนิตี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้หญิง เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพที่หากนับแล้วถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรในโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเอเชียที่มีบทบาทโดดเด่น และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ ครอบครัว หรือสังคม”

IWA ก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การพัฒนาที่ตอบโจทย์ชีวิตของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิต โดยมุ่งเน้นที่จะมอบสิ่งที่มีคุณค่า 2 สิ่งให้กับสมาชิก ประการแรกคือ การจัดกิจกรรมการพัฒนาที่เลือกสรรมาแล้วว่า เหมาะสมและจำเป็นกับผู้หญิงทำงาน และประการที่สอง คือ การสร้างคอมมูนิตี้แห่งนี้ให้เป็นสังคมคุณภาพ ของผู้หญิงที่พร้อมด้วยศักยภาพ (High Potential & High Profile) ซึ่งจะสนับสนุนและสร้างแรงผลักดันทางบวกให้กันและกัน เพื่อไปถึงเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จอย่างมีความสุข 

Iconic Women Alliance (IWA) คอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้ควบคู่การใช้ชีวิต ภายใต้องค์กร SEAC ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ตั้งอยู่ชั้น 2-4 ของอาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 2 ถ.พระรามสี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iconicwomenalliance.com

Author By : Daruwan.C

SHARE