counters
hisoparty

โครงการปลูกป่าโกงกางใน ‘โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ เป็นอัตลักษณ์ ตัวอักษร ‘ทรงพระเจริญ’

3 months ago

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการโหนสลิงเหินเวหาแห่งแรกในประเทศไทย สนับสนุน โครงการปลูกป่าโกงกางใน ‘โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ’ (อพ.สธ.-ทร.) ร่วมกับ เคปแอนด์ แคนทารี โฮเทลส์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และ ออฟโรดจิตอาสา ด้วยการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 375 ต้น เป็นอัตลักษณ์ตัวอักษร ‘ทรงพระเจริญ’ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

โดยโครงการปลูกป่าโกงกางดังกล่าว อยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ (นสร.กร.) ซึ่งพื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน โขดหินเป็นส่วนใหญ่ ธาตุอาหารน้อย มีคลื่นลมแรงระดับน้ำทะเลสูงทำให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการเจริญเติบโตน้อยมากทางหน่วยบัญชาการฯ โดย เรือโทศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร ผู้ดูแลโครงการได้คิดค้นวิธีการปลูกด้วยวิธีพิเศษ คือ การปลูกต้นโกงกางลงในท่อใยหินแบบยกพื้นโดยฝังท่อใยหินลงบนพื้นทะเลเพื่อป้องกัน และเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น นับเป็นโครงการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพัน และได้ชื่นชมกับธรรมชาติของท้องทะเลไทยอันสวยงามต่อไปอีกนานเท่านาน

Author By : Daruwan.C

SHARE