counters
hisoparty

Still on My Mind ในหลวงในความทรงจำ : สุทธิมา สุจริตกุล

11 months ago

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทำให้พวกเราชาวไทยจดจำพระองค์ท่านในเรื่องราวและแง่มุมที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เราจึงได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการมาถ่ายทอดความทรงจำที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยตราบนิจนิรันดร์

“ตอนสมัยเด็กๆ ที่เรียนอยู่โรงเรียนจิตรลดา โกะได้มีโอกาสเห็นภาพการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด ได้มีโอกาสเห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อประชาชน เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนมาก สิ่งที่โกะได้เรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งคือ พระองค์ท่านให้สิ่งที่ยั่งยืนกับประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่ให้เงินทอง แต่พระองค์ท่านให้อาชีพ ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เลี้ยงตัวเองได้ ความคิดของพระองค์ท่านเหมาะกับประเทศของเรา พระองค์ท่านทรงทราบว่าคนไทยเป็นอย่างไร แม้ว่าในรุ่นของโกะจะไม่ได้เหมือนในสมัยของคุณแม่ เพราะพระองค์ท่านเริ่มมีพระชนมพรรษาที่มากแล้ว ฉะนั้นในเรื่องความทรงจำอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เคยเห็นพระองค์ท่านทรงทำ ก็เป็นความทรงจำที่อยู่กับโกะตลอดไป เพราะไม่มีกษัตริย์ที่ไหนในโลกจะทรงเสียสละเหมือนพระองค์ท่านอีกแล้ว”

“อีกสิ่งหนึ่งที่โกะได้เรียนรู้จากสิ่งที่พระองค์ท่านสอนคือ คนเราทุกคนต้องมีหน้าที่ ซึ่งสิ่งนี้สามารถนำมาประยุกต์ได้กับทุกคนไม่เฉพาะผู้ใหญ่ จะเป็นเด็กอนุบาลก็ได้ คือทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ต้องทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์ต่อสังคม เราเกิดมาในสังคมที่เรามีโอกาสมากกว่า เราก็ควรนำสิ่งที่เราได้รับมามากกว่าคนอื่นตอบแทนคืนสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างโกะก็ทำโดยที่พยายามช่วยงานศิลปะประเทศเรา เพื่อให้ต่างประเทศได้เห็น ว่าเราก็มีศิลปะที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแบบที่พระองค์ท่านสอนไว้ค่ะ”

สุทธิมา สุจริตกุล
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ โนวา คอนเทมโพรารี แกลลอรี่

SHARE