counters

hisoparty

นิทรรศการ ‘Made by Paris?’

3 years ago

Made-by-Paris_P2 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ  ‘Made by Paris?’ โดย  วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ศิลปินได้รับเลือกให้ไปในพำนักที่ Cite Internationale des Arts กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ใช้เวลาศึกษา สังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลโดยเน้นด้านศิลปะร่วมสมัย การออกแบบและแฟชั่น  โดยเก็บเอาวิถีการดำรงชีวิต บรรยากาศ ความเคลื่อนไหวในปารีสมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นนิทรรศการ Made by Paris?’ โดยเนื้อหาหลัก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ Imaginary Map แผนที่ในจินตนาการ รูปแบบสื่อผสม collage ประกอบด้วย ภาพถ่าย ถ้อยคำและบทความภายในกรอบพื้นที่ขนาด A4 จำนวนทั้งสิ้น 24 ชิ้นงาน โดยเนื้อหาภายในที่กล่าวถึงวิถีของปารีส มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับอิสรภาพทางการออกแบบโดยผลงานทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบลายแทง ปริศนาที่ให้ผู้ชมผลงานต้องพยายามคลี่คลายหรือหาคำตอบด้วยตนเอง Made-by-Paris_P3   The Artisans ผลงานรูปแบบผ้าทอผสมภาพถ่าย จำนวน 7 ชิ้นงาน สร้างสรรค์จากภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ศิลปินใช้ชีวิต ณ กรุงปารีส โดยพิมพ์ลงบนวัสดุต่างชนิดก่อนจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย นำมาทอผสมกับเส้นไหมและเทคนิคการทอดั้งเดิมของบ้านเกิดศิลปิน โดยทำออกมาคล้ายคลึงกับ ตุง หรือ ธง ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมความเชื่อ หรือประดับเพื่อเฉลิมฉลองโดยมีเนื้อหามุ่งเน้นสะท้อนภาพงานฝีมือหัตถกรรมผสมผสานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส Made-by-Paris_P4 นิทรรศการ ‘Made by Paris?’ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559 ณ แอดเลอร์ ศุภโชค แกเลอรี่ตั้งอยู่เลขที่ 160/3 สุขุมวิทซอย 39  เปิดทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 17.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 18.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณหลิน เจี้ย โทร. 0-2662-0299 หรืออีเมล linjieadlerssubhashok@gmail.com

SHARE