counters
hisoparty

‘กล้าเพื่อ ๙’ โดย มูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา

11 months ago
Gallery
85 Photos

มูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส และพรรคชาติไทยพัฒนา นำโดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รองประธานมูลนิธิบรรหาร - แจ่มใส และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฯ จัดงาน ‘กล้าเพื่อ ๙’ ซึ่งเป็นโครงการเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเพาะกล้าดาวเรืองเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยโครงการนี้มุ่งหวังในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยภายในงานมีผู้บริหารพรรค และแขกผู้มีเกียรติมากมาย จากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองที่ถูกหยอดในถาดเพาะ จะถูกนำกลับไปเพาะเลี้ยงต่อที่ จ.สุพรรณบุรี และในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้จัดโครงการฯ จะได้ทำการแจกจ่ายต้นดาวเรืองจำนวน ๙๙,๙๙๙ ต้น ณ ร้านกาแฟชาติไทยพัฒนา ถ.สุโขทัย ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานในเดือนตุลาคม จนเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่จัดงาน : 9 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา
Photo By : Kong

SHARE