counters
hisoparty

วีเนียร์ เป็นคำเรียกทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ Veneer เป็นคำเรียกวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน ที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ความหนาประมาณเปลือกไข่ไก่ ซึ่งขึ้นรูปมาเป็นฟันแต่ละซี่โดยช่างทันตกรรม แล้วนำมายึดติดลงบนผิวด้านหน้าของฟันหน้าบนหรือล่าง เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟัน ทั้งนี้ ลักษณะวีเนียร์ที่เป็นแผ่นบางๆจะถูกนำมายึดติดฟันด้วยกาวทันตกรมที่มีความแข็งแรงสูงบนเคลือบฟันจึงมีการเรียก วีเนียร์ ว่า เคลือบฟันเทียม ใช้ทดแทนเคลือบฟันที่มีสภาพเสียหายได้อย่างสวยงาม เคลือบฟันเทียมนี้สามารถทำจากวัสดุทางทันตกรรม 2 ประเภทได้แก่ เรซิน คอมโพสิต (มีลักษณะคล้ายพลาสติก มีความสวยงามระดับกลางราคาค่ารักษาไม่สูงมากนัก) และ เซรามิกหรือพอร์ซเลน (มีลักษณะคล้ายแก้วมีความสวยงามสูงมาก ทนทาน และรับแรงบดเคี้ยวได้สูง แต่ราคาค่ารักษาราคาสูง)

วีเนียร์แตก หลุด ติดสี เปลี่ยนสีง่ายไหม
แน่นอนครับ ว่าทุกคนมักมีคำถามว่า จะทำวีเนียร์ดีไหม คำถามยอดฮิต คือ วีเนียร์แตก หลุด ติดสี เปลี่ยนสีง่ายไหม มีอันตรายไหม เนื่องจากวีเนียร์ เป็นวัสดุชิ้นบางๆ มาติดบนฟัน ทำให้หลายๆ คนเกิดข้อสงสัยว่า วีเนียร์แตกง่ายไหม หลุดง่ายไหม จริงๆ แล้ว วีเนียร์ที่ยึดบนฟันมีความแข็งแรงสูง โดยทันตแพทย์จะต้องตรวจสอบการสบฟัน ให้มีการสบฟันที่ดี เหมาะสม ไม่มีการสบกระแทกวีเนียร์โดยตรง วีเนียร์จะอยู่ได้นาน ไม่หลุดและแตกหัก
ส่วนคำถามที่ว่า วีเนียร์ ติดสีง่ายไหม เปลี่ยนสีไหม ทั้งนี้ เซรามิกวีเนียร์ จะไม่มีการเปลี่ยนสี กรณีที่วีเนียร์เกิดจากการทำที่ไม่ดีเช่นการยึดติดวีเนียร์ทำไม่ถูกต้อง จะพบปัญหาตามมาหลายอย่างและคำถามที่ว่า วีเนียร์มีอันตรายไหม ขอตอบว่า การทำวีเนียร์ไม่มีอันตรายใดๆ

วีเนียร์ อยู่ได้นานไหม หรือต้องทำใหม่ทุกๆ กี่ปี
เซรามิกวีเนียร์ มีความคงทนสูงมาก อยู่ได้นาน มีงานวิจัยพบว่าที่ 7-10 ปี วีเนียร์มีอัตราความล้มเหลวน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และที่ 15 ปี มีอัตราความล้มเหลวน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จึงจัดว่ามีความแข็งแรงสูงและทนทานมาก ความล้มเหลวส่วนหนึ่ง เกิดจากการใช้ฟันหน้าผิด โดยไปกัดงัดอาหารแข็งบ้าง หรือจากอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดแรงกัดงัดสูงที่ฟันวีเนียร์ นอกจากนี้ยังเกิดจากการแปรงฟันไม่ดีจนเกิดฟันผุ เพราะใต้วีเนียร์ก็ยังเป็นฟันธรรมชาติ ทำให้เกิดการผุได้หากแปรงฟันไม่ดี วีเนียร์จึงถูกจัดว่ามีความทนทาน แข็งแรงอย่างสูงทำไปแล้ว ก็ดูแลฟันเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ใช้งานฟันเกินหน้าที่ วีเนียร์นั้นก็จะอยู่ทนทานนาน ไม่ต้องเปลี่ยน

STORY BY รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ประธานหลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมรากเทียม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย