counters

hisoparty

ออกซิเจนต่ำไม่ตาย แต่ ‘เกิดโรค’

2 years ago

อย่างที่ทราบแล้วว่า ออกซิเจนมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการเผาผลาญและการสร้างพลังงานของร่างกาย โดยผ่านกระบวนการ Oxygen Utilization ซึ่งก็คือกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์ โดยอาศัยออกซิเจนร่วมด้วย หากกระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพดี ร่างกายก็จะมีพลังงานให้กลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกัน หากกระบวนการ Oxygen Utilization นั้นทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น

เหล่านี้ล้วนทำให้กระบวนการ Oxygen Utilization แย่ลง ประกอบกับร่างกายมีสารอนุมูลอิสระมากขึ้น และมีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายไม่เพียงพอสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายจะลดลง และหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานก็จะกลายเป็นสาเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและโรคต่างๆได้ในที่สุดค่ะ เช่น

เห็นไหมคะว่าการขาดออกซิเจนเพียงนิดเดียว ส่งผลกระทบตามมามากมายอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว หากคุณเข้าข่ายเหล่านี้ ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะ เพราะคุณอาจเข้าขายขาดออกซิเจนได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ แต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะ อาการขาดออกซิเจนนั้นสามารถรักษาได้ง่ายๆ ด้วยการให้ออกซิเจนเข้าไปนั่นเองค่ะ เมื่อปริมาณออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นก็จะกระตุ้นกระบวนการ Oxygen Utilization ให้ทำงานดีขึ้นค่ะ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายก็ดีขึ้นตามมา ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ชะลอวัยสามารถรักษาอาการขาดออกซิเจนได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ อย่าลืมนะคะ ว่าการป้องกันก่อนการเกิดโรค ย่อมดีกว่าการรักษาเมื่อเกิดโรคแล้วค่ะ

Story by
แพทย์หญิง กฤดากร เกษรคำ
ADDLIFE Anti Aging Center

SHARE