counters
hisoparty

การไหลเวียนโลหิตนั้น สำคัญไฉน??

2 years ago

การไหลเวียนโลหิตนั้น สำคัญไฉน?? ก่อนอื่นหมอจะอธิบายคร่าวๆนะคะ ว่าการไหลเวียนโลหิตที่ว่านี้ ก็คือการที่เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆทั่วร่างกายของเราค่ะ  นอกจากเลือดแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆในเลือดที่ไหลเวียนไปพร้อมกับเลือดเราด้วยค่ะ  ซึ่งส่วนประกอบอื่นๆที่ว่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายเรานั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ สารอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงออกซิเจนด้วยค่ะ เซลล์ของเราจะนำสารเหล่านี้ไปใช้ผลิตเป็นพลังงานให้ร่างกายเรานั่นเองค่ะ ทำให้ร่างกายเราสดชื่นและมีแรงในการทำงานต่างๆ

นอกจากนี้การไหลเวียนเลือดยังช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายด้วยค่ะ  เห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าการไหลเวียนโลหิตนั่นสำคัญอย่างไรค่ะ  โดยปกติหลอดเลือดของเราจะมีความยืดหยุ่นและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก  แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้การไหลเวียนเลือดของเราแย่ลง ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้หลอดเลือดของเราเสื่อมลงอย่างช้าๆโดยเราไม่รู้ตัวค่ะ  ถ้าเราปล่อยๆไว้ไม่แก้ไข ความเสื่อมเหล่านี้ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ กว่าจะตรวจพบก็อาจจะกลายเป็นโรคเรื้อรังไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้น ร่างกายเราก็จะส่งสัญญาณเตือนให้ร่างกายเราทราบ เช่น มีอาการเพลีย ง่วงเรื้อรัง เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้นค่ะ ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะคะ  ควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและวางแผนในการป้องกัน รักษาแต่เนิ่นๆค่ะ

ความเสื่อมป้องกันได้  ถ้าเราใส่ใจสุขภาพค่ะ

Story by
แพทย์หญิง กฤดากร เกษรคำ
ADDLIFE Anti Aging Center

SHARE